Skip to content

Ouman huolehtii tietoturvasta

Ouman Flexiot on nykyaikainen rakennusautomaatiojärjestelmä, joka joustaa ja skaalautuu kiinteistön tarpeiden mukaan. Automaation käyttäminen tapahtuu keskitetyn Ounet -nettivalvomon avulla yhdestä paikasta.

Flexiot -järjestelmässä kaikki automaatiolaitteet on suojattu niin, etteivät ne ole näkyvissä julkisessa verkossa. Flexiot järjestelmän laitteissa on sisäänrakennettu ACCESS -palvelu, joka hyödyntää olemassa olevaa internet-yhteyttä ja salaa kaiken dataliikenteen automaatiolaitteiden ja keskitetyn valvomoratkaisun välillä.

Keskitetty Ounet -valvomoratkaisu mahdollistaa sen, että käyttöoikeudet kohteisiin ja niissä oleviin automaatiolaitteisiin saadaan rajattua vain tietylle käyttäjäryhmälle, minkä ansiosta ulkopuolisilla tahoilla ei ole missään tilanteessa pääsyä kohteissa olevaan dataan.

Myös Ouman Flexiot -järjestelmän laitteiden ohjelmoiminen on tietoturvallista, koska ohjelmointityökalun ja laitteiden välinen yhteys on suojattu ja laitteissa on sisäänrakennettu yksilöllinen tehdasasenteinen salasana, mikä vaaditaan laitetta ohjelmoitaessa.

Asian tärkeys on huomioitu myös viestintävirastossa, jonka aiheeseen liittyvä julkaisu löytyy osoitteesta:
https://legacy.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2016/11/ttn201611081338.html

Avainsanat
Access, flexiot, Ouflex, ouman, ounet, tietoturva, web security