Lämpötilan mittausanturit ja huoneyksiköt

Luotettava ja tarkka mittaustieto on toimivan rakennusautomaation edellytys. Oumanilta saat laadukkaat suomessa valmistetut lämpötilan mittausanturit.