Astetta alemmas

Astetta alemmas -kampanja kannustaa kaikkia suomalaisia säästämään energiaa. Tavoitteena on saavuttaa merkittävä energiansäästö. Organisaatiot ja yhteisöt haastetaan mukaan tekemään omat energiatekonsa ja myös valtio on mukana energiansäästössä.

Kampanjassa suomalaisia kannustetaan säätämään energiankulutustaan astetta alemmas. Se tarkoittaa arkisia tekoja energian, kuten sähkön ja polttoaineiden, säästämiseksi. Näitä tekoja ovat esimerkiksi matalampi ajonopeus liikenteessä, huonelämpötilan säätäminen alemmaksi tai lämpimän käyttöveden säästäminen.

Kampanjan tavoitteena on saada vähintään 75 prosenttia suomalaisista säästämään energiaa. Pidemmän aikavälin tavoite on pysyvästi alhaisempi energiankulutus ja sähkön kulutushuippujen madaltaminen.

OUMAN osallistuu kampanjaan laskemalla Kempeleen toimitilojen lämpöä asteella, sekä tarjoamalla Suomalaisille mahdollisuuden olla omalta osaltaan myös mukana. Mikäli sinulta löytyy EH-203 tai EH-800 lämmönsäädin, voit seuraavista videoista katsoa miten voit itse säätää lämmitystäsi ja säästää samalla energiaa!


EH-203 lämmönsäädin

EH-800 Lämmönsäädin