Skip to content

Lämmityksen tehostaminen on vaivaton tapa säästää taloyhtiössä

J-Isännöinnin toimitusjohtaja ja isännöitsijä Jani Oförsagd on vakuuttunut Ouman Lämmönvahdin lämmitysenergian kulutuksen optimoinnista. J-Isännöinnin asiakasyhtiöissä on Ouman avulla saavutettu merkittäviäkin tuloksia.

Naantalilaisessa J-Isännöinnissä on syksyyn 2013 mennessä tehty yhteistyötä Oumanin kanssa reilun vuoden ajan. Ouman Lämmönvahti on jo asennettu yhteensä seitsemään yrityksen asiakasyhtiöön, joista kuusi on tavallisia kerrostaloja ja yksi kolmen asunnon rivitalo. Yhteenlaskettua rakennusalaa kyseisistä taloyhtiöistä kertyy reilut 15 000 neliötä.

Energiansäästö on yleisen keskustelun myötä kuuma aihe myös taloyhtiöissä. Kun Ouman taannoin kyseli J-Isännöinnin haluja kuulla energiansäästöstä enemmän, oli vastaus innostunut: ”Mikä jottei! Kyllähän asia kiinnostaa,” kertaa yhteistyön alkumetrejä J-Isännöinnin toimitusjohtaja, isännöitsijä Jani Oförsagd. Samalta istumalta päätettiinkin järjestää kaksi energiansäästöiltaa, joihin kutsuttiin kaikkien J-Isännöinnin asiakasyhtiöiden edustajat.

Säästökartoitus nostaa esiin muutostarpeet

Energiansäästöillan jälkeen Ouman toteutti säästökartoituksen kaikissa niissä taloyhtiöissä, jotka olivat kiinnostuneita Ouman Lämmönvahdin hankinnasta. Säästökartoituksessa käytiin läpi koko taloyhtiön lämmönsäätöjärjestelmä ja siihen liittyvät laitteet. Laitteiden kunto tarkistetiin ja mahdolliset perusparannukset kirjattiin kartoitukseen toimenpide-ehdotuksiksi.

”Meilläkin yhdessä kohteessa patteriventtiilit ja niiden termostaatit olivat jo niin ikääntyneitä, että ne oli vaihdettava,” Oförsagd toteaa. Kun tilanne oli todettu ennen Ouman Lämmönvahdin hankintaa ja kustannukset esitelty osana kokonaisuutta, ei taloyhtiöille tullut yllätyksiä. Myös Oförsagd on tyytyväinen menettelystä: ”Järkeväähän se on tehdä Ouman Lämmönvahdin tuottaman hyödyn optimoivat hankinnat ja korjaustyöt samalla kertaa.”

Tuoreita kokemuksia

Ensimmäiset Ouman Lämmönvahdit asennettiin J-Isännöinnin asiakasyhtiöihin marras-joulukuussa 2012. Vuoden ajalta kertyneiden kokemusten joukossa on sekä menestystarinoita että haasteellisempia tapauksia. ”Joissakin taloyhtiöissä säästöprosentti on hyvinkin lähellä Oumanin ilmoittamaa keskiarvoa, toisissa taas on jääty keskiarvon alle, ” Oförsagd summaa.

Taloyhtöissä, joissa säästötavoitteet eivät ole toteutuneet, on käynnistetty selvitystyöt Oumanin kanssa. Tavoitteena on analysoida kokonaisuus sekä löytää ja ratkaista syyt, miksi tavoitteista on jääty. ”Säästöillä ei kuitenkaan ole tarkoitus palelluttaa ketään!” Oförsagd toteaa painokkaasti.

Optimaalinen ratkaisu taloyhtiölle

Jani Oförsagd on vakuuttunut Ouman Lämmönvahdin toimivuudesta ja sen tuottamista hyödyistä: ”Näillä kokemuksilla, mitä minulla on, voin kyllä hyvin suositella Lämmönvahtia muillekin!” Taloyhtiöiden kannattaa kuitenkin huomioida kiinteistöjen lämmitys ja lämpöolot kokonaisuutena, johon vaikuttavat myös aiemmin tehdyt ja vielä tekemistä odottavat remontit ja ratkaisut.

”Itse suosittelisin Ouman Lämmönvahtia ensisijaisesti 70-80-lukujen kiinteistöihin. Näkisin, että niissä sillä on suurin mahdollisuus saada aikaan hyviä säästöjä,” Oförsagd toteaa. Tavoitteiden asettamisen ja niiden saavuttamisen kannalta onkin tärkeää huomioida, millä tasolla kiinteistöjen energiatehokkuus lähtökohtaisesti on.

Avainsanat
Hyötyjä Lämmönvahdista, Isännöitsijän säästäminen, J-Isännöinti, Lämmönvahdin hyödyt, Lämmönvahti isännöitsijälle, Lämmönvahti kokemuksia, Miksi Lämmönvahti, Toimiiko Lämmönvahti