Skip to content

Oumanille Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatti

Kun yrityksen liiketoiminta kasvaa useampana vuonna peräkkäin, se kertoo vahvaa kieltä yrityksen kyvystä luoda menestyksekästä liiketoimintaa. Kolmen viimeisen vuoden ajan liiketoimintaansa selvästi kasvattaneille yrityksille voidaan myöntää Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatti, dynaaminen ja näkyvä todiste kasvusta.

Kasvaja-sertifikaatti voidaan myöntää yritykselle, joka on:

– harjoittanut liiketoimintaa vähintään neljä vuotta
– kasvattanut liikevaihtoaan merkittävästi kolmen viimeisen vuoden aikana
– tehnyt vähintään 500 000 euron liikevaihdon viimeisimmän vuoden aikana.

Merkittävä liikevaihdon kasvu viittaa siihen, että yrityksen liikevaihdon vuotuinen kasvu on ylittänyt alan keskimääräiset kasvulukemat vähintään 10 prosentilla.

Olemme täyttäneet kyseiset kriteerit ja osoituksena siitä olemme saaneet Kasvaja-sertifikaatin käyttöömme.

Avainsanat
Kasvaja-sertifikaatti, menestyjä, ouman