Skip to content

Ouman on mukana Motivan koordinoimassa Älykäs taloautomaatio -hankkeessa

Motiva, ympäristöministeriö ja useat taloautomaatioalalla toimivat yritykset ovat yhteistyössä koonneet taloyhtiöille ohjeet automaatiojärjestelmän hankintaan. Myös Ouman on ollut mukana hankkeessa.

Taloautomaatio suurissa asuinrakennuksissa -hanke (2018‒2019) nostaa esiin automaatiojärjestelmän hyödyt sekä tietoa eri järjestelmistä ja niiden toimittajista. Kootun tietosisällön lisäksi automaation hankinnasta on laadittu tiivis hankintaohje. Hankinnan avuksi on laadittu myös tarkistuslista, jota voi käyttää apuna järjestelmän suunnittelussa. Ohjeiden lisäksi hankkeen yhteydessä on koottu tietoa taloautomaation toteutuksen esimerkkikohteista. Hankintaohjeen ja tarkistuslistan löydät alla olevan linkin takaa Motivan sivuilta:

Avainsanat
Automaatiojärjestelmä, ouman, rakennusautomaatio, Älykäs taloautomaatio