Skip to content

Älykästä- ja tasaista lämmitystä sekä energiansäästöä Kevan asuntoihin

Keva julkaisi viime vuonna suorien kiinteistösijoitusten kunnianhimoiset ilmasto- ja energiatavoitteet kuluvalle vuosikymmenelle.

– Tavoitteenamme on nollata suorien kiinteistösijoitustemme energiankäytön hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä. Siihen päästäksemme tarvitaan iso määrä käytännön toimenpiteitä, joiden toteutus etenee tällä hetkellä suunnitellusti, ympäristöpäällikkö Tuomas Helin Kevan kiinteistösijoitusyksiköstä kertoo.

Keva kilpailutti kesällä 2020 asuntokohteisiinsa vaiheittain asennettavan älykkään järjestelmän. Sillä pystytään samanaikaisesti sekä pienentämään sisäolosuhteiden vaihtelua ja lämmitysenergian käyttöä vuositasolla että merkittävästi leikkaamaan energiankulutusta eniten hiilidioksidipäästöjä tuottavien tuntien aikana.

Järjestelmän toimittajaksi valikoitui Ouman Oy. Oumanin ratkaisussa tarjotaan kaukolämpöyhtiölle vaihtoehtoja ohjata energiankulutusta joko kaukolämpöyhtiön toimesta tai automaattisesti kiinteistön ohjaamana. Käytännössä kiinteistön järjestelmä pienentää kaukolämpöverkosta huippukulutushetkinä otettavaa lämmityksen määrää, jos se on olosuhteiden vaarantumatta mahdollista.

Kaukolämpöyhtiöt saavat pilotista merkittävää etua, kun siinä kerättävään tietoon perustuen voidaan lähitulevaisuudessa säätää satojen kerrostalojen energiankulutusta yhtäaikaisesti.

– Asennukset ovat jo käynnissä ja nyt alkaneena lämmityskautena järjestelmä asennetaan ensimmäiseen kolmannekseen vuokrakerrostaloistamme. Tarkoituksena on laajentaa järjestelmä kattamaan koko Kevan vuokra-asuntokanta. Odotamme järjestelmän vähentävän asuntokantamme lämmitysenergian tarvetta varovaisesti arvioiden 5 %, Tuomas Helin kertoo.

Pilottiin on lähtenyt jo nyt mukaan Espoon, Vantaan, Turun ja Oulun kaukolämpöyhtiöt. Ne takaavat, että pilottikohteisiin toimitettava lämmitysenergia on tuotettu läpi vuoden 100 %:sti uusiutuvista lähteistä.

– Yhteistyö piloteissa on käynnistynyt hyvin, ja toivotamme muidenkin kaupunkien kaukolämpöyhtiöt lämpimästi mukaan, Tuomas Helin sanoo.

Asuntojen lämmitys ratkaisevaa

Vuokra-asuinkerrostalojen osuus Kevan suoraan omistamien kiinteistöjen vuokrattavasta alasta – ja samalla niiden käyttämästä lämmitysenergiasta – on noin kolmannes. Energiankäytön hiilijalanjäljen nollaamisen kannalta lämmitysenergian käyttö ja puhdas tuotanto on keskeisin ja tällä hetkellä myös haastavin kokonaisuus.

– Yksi keskeinen palanen asuinkiinteistöjen lämmitysenergian käytön päästöjen hillinnässä on energiatarpeen pienennys – erityisesti silloin, kun energiankulutuksessa on piikki ja kaukolämpöyhtiö joutuu polttamaan fossiilisia polttoaineita erillisissä lämpökeskuksissa. Tuolloin päästöt ovat suuret ja lämmityksen hinta on kiinteistön omistajalle sekä yhteiskunnalle korkeimmillaan, Helin kuvaa.

Kevan viime vuonna käynnistämässä pilottihankkeessa asennetaan yli 1 300 vuokra-asuntoon älykäs järjestelmä, jolla ohjataan lämmitystä ja seurataan muita asumisolosuhteita. Vaiheittain sen on tarkoitus tulla käyttöön kaikkiin vuokra-asuntokohteisiin. Tämä on yksi keino edetä kohti asettamiamme ympäristötavoitteita, Helin kertoo.

Avainsanat
automaatio, Energiansäästö, Keva, kiinteistö, Lämmitysenergia, taloyhtiö, Vuokra-asunnot