Toimenpidesuositukset kiinteistön ilmanvaihdolle COVID19 epidemian aikana

Hyvin toimiva ilmanvaihto pienentää COVID19 sairastumisriskiä. Kun lisätään ilmamääriä, pienennetään kiertoilman määrää sekä käytetään enemmän ulkoilmaa, pysyy huoneilma puhtaampana.