Skip to content

Tutkimustuloksia kysyntäjouston ja huipputehon rajoituksen vaikutuksesta kaukolämmitteisissä asuinkiinteistöissä

VTT:n maaliskuussa 2020 julkaistussa raportissa (Demand Response in District Heating Market—Results of the Field Tests in Student Apartment Buildings) kysyntäjouston ja huipputehon rajoituksen vaikutuksista asuinkiinteistössä on saavutettu rohkaisevia tuloksia.

Kenttätutkimuksen kohteena oli kahdeksan opiskelijoiden käytössä olevaa kaukolämmitteistä asuinkerrostaloa Tampereella. Tutkimus toteutettiin helmi-maaliskuun aikana, jolloin lämmitystarve on tyypillisesti suurimmillaan Suomessa. Kysyntäjoustojärjestelmä otti huomioon myös paikallisen sääennusteen ja huonekohtaiset lämpötila- ja kosteusmittaukset. Järjestelmä toimi siten, että huoneistojen lämmitystä vähennettiin hetkellisesti lämpimän käyttöveden kulutuksen ollessa kovimmillaan. Käyttöveden kulutushuipun tasoittuessa huoneistoja lämmittiin taas normaalisti. Tällaiset lyhytaikaiset huoneiston lämmityksen vähentämiset eivät näy asukkaalle merkittävinä huonelämpötilojen vaihteluina, sillä talon rakenteet varaavat lämpöä. Rakenteisiin varastoitunut lämpö vapautuessaan hidastaa ja pienentää huonelämpötilan vaihtelua.

Kiinteistöjen omistaja hyötyy kysyntäjoustosta pienemmän sopimusvesivirran muodossa. Energiayhtiölle kysyntäjoustoperusteella toimiva lämmitys antaa vakautta verkostoon, kun kysyntähuippuja saadaan leikattua pienemmiksi. Hiilidioksiidipäästöt pienenevät, kun fossiilisia polttoaineita tyypillisesti käyttävät lämpölaitokset voivat vähentää lämmitystehoa kulutushuippujen aikana. Energiaa säästyy ja luonto kiittää.

Tutkimuskohteissa energian kulutus pieneni keskimäärin 11%, joka tarkoittaa vuositasolla noin 9% vähennystä energiankustannuksissa ja kasvihuonepäästöissä. Normeerattu sääkorjattu energiakulutus näissä kahdeksassa kohteessa yhteensä pieneni 2601 MWh:sta 2311 MWH:iin.

Tutkijoiden lausunnon mukaan kysyntäjousto ja huonenaturit tulisi olla osana jokaisen rakennuksen automaatiojärjestelmää.

Lue koko tutkimusartikkeli

Ouman tarjoaa energiayhtiöille ja kiinteistönomistajille kysyntäjoustoa ja huipputehon rajoitusta hyödyntäviä ratkaisuja avaimet käteen pakettina. Olemme toteuttaneet tällä tekniikalla jo useita kohteita Suomessa.

Kysy lisää myynnistämme

Avainsanat
huipputehon rajoitus, Kysyntäjousto, raportti, tutkimus