Ouman Lämpömestari -palvelu kaikkiin kaukolämpöä hyödyntäviin kiinteistöihin

Riihimäen Kotikulma on Riihimäen kaupungin vuokrataloja hallinnoiva yhtiö. Viimeisen vuoden aikana Ouman Lämpömestari -palvelu on otettu käyttöön kaikkiin yhtiön kaukolämpöä hyödyntäviin kiinteistöihin.

”Ympäristöasioihin panostaminen on jo 1990-luvun alusta lähtien ollut Riihimäen kaupungin strateginen valinta. Kaupunki on allekirjoittanut Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen vuosille 2008–2016. Sen puitteissa kaupunki tehostaa energiankäyttöään välttämällä tarpeetonta energiankulutusta, parantamalla energian käytön tehokkuutta ja energiankulutuksen seurantaa omissa toiminnoissaan.”*

Koska energian käytön tehokkuus on koko kaupungin asia, tuntuu luonnolliselta, että Ouman herätti Riihimäen kaupungin vuokrataloyhtiön toimitusjohtajan Heikki Mattilan huomion kiinteistöalan messuilla jo pari vuotta sitten. Ensimmäisten kokeilujen rohkaisemana Ouman Lämpömestari -palvelu on otettu käyttöön yhtiön kaikissa kaukolämpöverkossa oleviin kohteissa, yhteensä lähes 30 taloyhtiöön.

*Lähde: Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2012.

Kokemuksista pontta päätöksentekoon

”Ensimmäisenä vuonna halusimme lähteä varovasti liikkeelle ja Oumanin laitteisto asennettiin kokeeksi muutamaan kiinteistöön”, muistelee yhteistyön alkutaipaletta Riihimäen Kotikulman toimitusjohtaja Heikki Mattila. Jo ensimmäisen lämmityskauden aikana kertyneet kokemukset olivat rohkaisevia ja vakuuttivat kaupungin päättäjät.

Ensimmäisen vuoden kokemuksiin perustuvat laskelmat osoittivat, että Ouman Lämpömestari -palvelu maksoi investointina itsensä takaisin jo kahdessa vuodessa. Niinpä järjestelmä päätettiin asentaa myös kaikkiin muihin yhtiön kaukolämpöverkossa oleviin kiinteistöihin. Nyt Riihimäen Kotikulman hallinnoimien, Ouman Lämpömestari -palvelua hyödyntävien kiinteistöjen yhteenlaskettu kiinteistöala on noin 30 000 neliötä. Kohteiden joukossa on sekä erikokoisia kerrostaloja että rivitaloyhtiöitä. Vanhimmat kohteista ovat 1960-luvulta, nuorimmat 10 vuoden ikäisiä.

Säästö on monen asian summa

Riihimäen kaupungin ympäristöohjelman ja energiansäästötavoitteiden puitteissa Riihimäen Kotikulman kiinteistöissä oli jo aiemminkin tehty erilaisia toimenpiteitä muun muassa lämmitys- ja ilmastointilaitteistojen osalta. Lähes kaikissa kohteissa oli myös valmiiksi Ouman Lämpömestari -laitteiston kanssa yhteensopiva lämmitysautomaatio. ”Muutamissa kohteissa piti kyllä vaihtaa patteriventtiileitä sekä niiden termostaatteja asennustöiden yhteydessä”, Mattila kertaa.

Ouman Lämpömestari -laitteiston asennuksen yhteydessä tarkistetaan linjasäädöt, tasapainotetaan tarpeen mukaan kiinteistön lämmitysverkostoa ja uusitaan laitteistoa tarvittavilta osin. Syntyvä kokonaissäästö onkin aina monen yksittäisen asian summa. ”Meillä ennakoivia perussäätöjä oli tehty jo muutamia vuosia sitten. Mutta uskon, että Ouman Lämmönvahdin asennus toimii hyvänä starttina yksittäisten asioiden huomioimiselle”, Mattila toteaa.

Säästöjä asukkaiden hyödyksi

”Kun tuloksia käydään läpi asukaskokouksissa, asukkaat oivaltavat, että energiansäästö on yksi mahdollinen tapa rajoittaa vuokrien nousua”, Mattila kertoo. Riihimäen Kotikulmassa Ouman Lämpömestari -palvelun tuottama säästö ohjataan Mattilan mukaan kiinteistöjen muihin korjauksiin: ”Meidän kohteet ovat jo sen ikäisiä, että muitakin remontteja on edessä. Kun säästöt ohjataan korjaustöihin, palautuu hyöty säästöistä asukkaille.”