Ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän modernisointi säästää taloyhtiölle jopa 15-20% lämmitykuluissa.

Suomessa syksyn ja kevään vaihtelevat lämpötilat aiheuttavat usein turhaa lämmitystä rakennuksissa. Tyypillisesti lämmönsäätö perustuu ainoastaan varjopuolen ulkolämpötilaan, jolloin lämmitys sekä sen aiheuttamat energiankustannukset ja hiilidioksidipäästöt ovat usein tarpeettoman suuria. Huoli energian kallistumisesta, sekä negatiivisesta ilmastovaikutuksesta kannusti isännöitsijä Tuomas Holopaisen ja As Oy Joensuun Sinipossujen puheenjohtaja Pekka Heiskasen harkitsemaan ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän modernisointia taloyhtiössä.

“Myös hyvät kokemukset aiemmista Ouman-laitteistosta antoi uskallusta toteuttaa hanke,” sanoo Holopainen.

 

Tarpeenmukaisella lämmmityksellä asumisviihtyvyyttä ja energiansäästöä

Ilmanvaihdon modernisoinnin osalta tämä oli ensimmäinen Karjalan Tilipalvelu Oy:n isännöimmistä taloyhtiöstä, johon hanke toteutettiin.

Poistoilmanvaihto on yleisin ratkaisu vuosina 1970 – 2000 rakennetuissa kerrostaloissa. Järjestelmä perustuu talon katolla oleviin poistopuhaltimiin eli huippuimureihin.

“Usein on niin, että taloyhtiön huippuimurissa on yleensä vain kaksi pyörimisnopeutta, joita käytetään tehostusperiaatteella. Huippuimurit kuluttavat sähköä monikertaisesti nykyaikaiseen verrattuna ja myös asuinviihtyvyys kärsii usein huonosta ilmanvaihdosta, jos ilmanvaihto on epätasapainossa”, kertoo puheenjohtaja Pekka Heiskanen.

Taloyhtiön poistoilman modernisoinnissa katolla olevat vanhat 2- nopeuksiset poistopuhaltimet korvataan uusilla, portaattomasti säätyvillä EC-puhaltimilla.

“Modernisoinnin yhteydessä tehdään IV-kanavien nuohous, sekä ilmamäärien tasapainotus. Ilmanvaihto muutetaan tarpeenmukaisesti, portaattomasti säätyvään. Portaaton pakkaspudotus tuo selvää lämmitysenergian säästöä”, kertoo Oumanin Matias Norberg.

“Huippuimurit ovat nyt portaattomia säädöiltään ja jatkuva säätö ylläpitää suunniteltua tasapainoa, vaikka venttiilit jossain päin taloa tukittaisiin. Uudet EC-puhaltimet kuluttavat vähemmän sähköä ja ovat hiljaisempia”, jatkaa Holopainen.

Taloyhtiön lämmönsäädölle tehtiin Oumanin toimesta automaatiopäivitys. Vanha Ouman EH-203-yksikkösäädin päivitettiin uuteen Ouman-säätimeen Lämpömestari-sovelluksella. Asuntoihin asennettiin langattomat lämpötila- ja kosteusanturit.

Lämmönsäätö tapahtuu nyt aina todellisen lämmöntarpeen mukaan hyödyntäen langattomia lämpötila-antureita.

“Kevätpäivinä kun lämpötilan puolesta vielä lämmitys olisi päällä ja asunnot lämpiäisi liikaa, niin sitä ei tapahdu, vaan automatiikka hoitaa asuntoihin pyydetyn lämmön ja energiaa säästyy”, sanoo Heiskanen.

Asukaskyselyn mukaan myös asuinolosuhteet ovat parantuneet modernisoinnin jälkeen.

Taloyhtiössä on myöhemmin käyttöönotettu myös kaukolämmön huipputehon rajoitus.

“Huipputehon rajoitus-sovellus leikkaa kaukolämmön tehopiikkejä (pakkasella käyttöveden kulutuksen ja lämmityksen yhteiskuorma), langattomat huoneanturit toimivat varmistavana tekijänä, ettei asukkaat edes huomaa teholeikkauksia. Huipputehon rajoitus itsessään ei pienennä energiankulutusta, vaan käyttää saman energian piikkien sijaan pidemmällä aikavälillä” selittää Norberg.

Ounet-nettivalvomosta verkoston ongelmakohdat nähdään nettivalvomosta, jolloin niihin voidaan puuttua täsmällisesti. Järjestelmä myös reitittää kaikki ilmanvaihdon ja lämmönjakohuoneen hälytykset huoltoyhtiöön.

 

“Oli yllätys minulle kuinka paljon vanhat huippuimurit veivät virtaa verrattuna näihin uusiin EC-ohjattuihin koneisiin”

 

Taloyhtiön normeerattu lämmönkulutus oli ennen remonttia vuonna 2019 581Mwh. Energiaremontin jälkeen kulutus alentui 429Mwh:iin. Kaukolämmössä säästö on ollut keskimäärin noin 15 % ja sähkössä noin 15-20 %.

“Tällä linjalla varmasti myös pysytään. Oli yllätys minulle kuinka paljon vanhat huippuimurit veivät virtaa verrattuna näihin uusiin EC-ohjattuihin koneisiin”, toteaa Heiskanen.

Noussut energianhinta nopeuttaa sijoituksen takaisinmaksuaikaa.

“Yleensä en usko luvattuja säästöjä, mutta tässä projektissa luvatun haarukan keskivaiheille todellinen säästö asettui. Olemme siihen erittäin tyytyväisiä, etenkin kun energian hinta on noussut nopeaa tahtia”, toteaa Pekka Heiskanen.

Oumanin Matias Norberg huomauttaa, että taloyhtiön energiansäästöissä on kyse koko järjestelmän yhteisvaikutuksesta.

Isännöitsijä Tuomas Holopainen suosittelee taloyhtiöitä panostamaan energiansäästöratkaisuihin. “Energiankulutuksen pienentymisen lisäksi, tällä on vaikutus taloyhtiön kustannuksiin. Energiahan näyttelee ne usein taloyhtiön kustannuksista noin kolmasosaa”.

Oumanin asiakkaana Heiskanen kertoo arvostavansa hyvää yhteistyötä. Vaikka hankkeessa oli haasteita taloyhtiön rakenteiden vuoksi, hanke eteni ripeästi ja tehokkaasti.