Skip to content

Etäluettavien vesimittareiden urakoitsija Pajavirta Oy Ouman-partneriverkostoon

Pajavirta tarjoaa avaimet käteen -ratkaisun etäluettavien vesimittarien liittämiseksi rakennusautomaation nettivalvomoon.

Pajavirta Oy tuottaa järjestelmiä kaikkiin veden kulutusmittauksen tarpeisiin. Jatkossa voit pyytää Pajavirralta tarjouksen, jossa kulutuslukemat viedään avaimet käteen periaatteella Ounet-etävalvomoon.

Joka kuukauden viimeinen päivä kulutuslukemat kirjaantuvat automaattisesti kulutustietoraportille, josta ne nähtävissä. Ei enää käsinkirjauksia eikä mahdollisia inhimillisiä erehdyksiä.

Soveltuvan järjestelmän valinta
Yksinkertaisimmillaan kohteeseen asennetaan huoneistokohtaiset mekaaniset MID-hyväksytyt vesimittarit, jotka voidaan myöhemmin varustaa keskitetyn paikallisluennan tai etäluennan tarvitsemilla komponenteilla.

Vaihtoehtoisesti kohteeseen voidaan asentaa etäluettava järjestelmä, joka mahdollistaa kustannustehokkaan ja tarkan tavan hallita vesilaskutusta. Lukemat voidaan lukea joko erillisen verkon kautta suoraan mittareista tai tarvittaessa järjestelmä voidaan liittää taloautomaatiojärjestelmään.

Jatkossa Pajavirran toimittamat mittarit asennuksineen voidaan tuoda Ouman Ouflex A:n avulla Ounet-etähallintaan ja kulutustietoraportille avaimet käteen periaatteella.

Avainsanat
Etäluettavat vesimittarit, Kulutustieto, nettivalvomo, ouman, ounet, Pajavirta, Veden kulutuksen seuranta, Vesimittarin etäluenta, Yhteistyö