Oumani Küttevalvur säästab korrusmajade küttekuludelt miljoneid

Avaldatud: 28.3.2014 Kirjutanud: Ouman Oy

Pressiteade 28.3.2014: Kempeles tegutseva firma Oumani Küttevalvuri teenusega on võimalik seada korrusmaja küttesüsteemi kulu oluliselt väiksemaks. Oumanil on Soomes kokku ligikaudu 1600 klienti, peamiselt hooneühistud. ”Meie klientideks olevate kinnistute küttekulud on tänu Küttevalvurile vähenenud kokku 5,4 miljoni euro võrra,” ütles Tommi Jokelainen Oumanist.

Küttekulud on hooneühistu suurim kulukoht ehk ligikaudu 25 protsenti kõigist kuludest. Oumani Küttevalvuri abil saavutatakse keskmiselt 17 protsenti küttekulude kokkuhoidu. Hooneühistule tähendab see tuhandeid eurosid. Näiteks 30 korteriga maja 25 000 euro suurustest küttekuludest on kokkuhoid 4 300 eurot. Investeering tasub end ära kiiresti, üldjuhul vähem kui kahe aastaga.

”Oulu piirkonnas on Küttevalvuri abil hoitud hooneühistute energiakuludelt kokku ligikaudu 1,1 miljonit eurot,” märkis Jokelainen Oulu ehitusjärelevalve ja Kinnisvaraliidu korraldatud üritusel ”Hooneühistute korrashoid nüüd ja tulevikus”. Mõnel objektil hoitakse energiat kokku rohkemgi. Näiteks hooneühistus Oulun Matador on mõõdetud 22-protsendiline kokkuhoid ning hooneühistus Tervaporvari isegi 27-protsendilisi sääste. Niisugustel objektidel tasub Küttevalvur end ära juba aastaga.

Kohvipaki suurune Küttevalvur paigaldatakse soojussõlmes vesiküttesüsteemi radiaatorivõrku ning ühendatakse kütteautomaatikaga. Küttevalvur võtab arvesse päikesest, inimestest, kodumasinatest ja muudest tasuta soojusallikatest lähtuvat soojust.

Küttevalvur mõõdab küttevõrgu rõhuerinevusi, avastades korterite radiaatorite termostaatide muutusi reaalajas ning annab andmed edasi kütteregulaatorile, mis jaotab küttesüsteemi just optimaalse koguse soojust. Õige temperatuuriga veega kindlustatakse optimaalne veevool küttevõrgus. Rõhuerinevuste kompenseerimisel põhinev soojusregulatsioonimeetod on patenteeritud (nr 120059).
Oumani tervikteenusesse kuuluvad kinnistu tasuta säästukaardistus, teadaanded kinnistu elanikele ja hooldajatele, Küttevalvuri paigaldamine ja küttesüsteemi seadistamine, kaugkütte põhitasu kontrollimine, saavutatud kokkuhoiu jälgimine ja sellest aruandmine. ”Pakume ka rahulolu- ja säästugarantiisid,” lubab Jokelainen.

Küttevalvur hoiab kokku 17 % sinu hooneühistu küttekuludest

Hooneühistu majade küttevõrgus tsirkuleerib tarbetult kuum vesi, sest süsteem ei oska arvestada iga korteri individuaalse soojavajadusega. Oumani Küttevalvur võtab arvesse päikesest, inimestest, kodumasinatest ja muudest tasuta soojusallikatest tulenevat soojust ning hoiab kokku keskmiselt 17% küttekulusid.

Oumani Küttevalvur säästab korrusmajade küttekuludelt miljoneid was last modified: september 24th, 2014 by Ouman Oy

Avaldatud kategooriates: Uudised | Märksõnu: