Oumani Küttevalvur kõigile kaugkütet kasutavatele kinnistutele

Avaldatud: 19.12.2013 Kirjutanud: Ouman Oy

Riihimäen Kotikulma Oy on Riihimäki linna üürimaju haldav firma. Viimase aasta vältel on Oumani Küttevalvur paigaldatud kõigi firma kaugkütet kasutatavatele kinnistutele.

”Rõhuasetus keskkonnaprobleemidele on juba 1990. aastatest peale olnud Riihimäki linna strateegiline valik. Linn on kirjutanud Soome töö- ja ettevõtlusministeeriumiga alla energiatõhususlepingule aastaiks 2008 – 2016. Selle lepingu raames tõhustab linn oma energiatarbimist, vältides tarbetut energiakulu, parandades energia kasutamise efektiivsust ning energiakulutuse seiret oma tegevuses.”*

Kuna energiakasutuse efektiivsus on kogu linna probleem, tundub loomulikuna, et Ouman pälvis Riihimäki linna üürimajafirma tegevjuhi Heikki Mattila tähelepanu kinnisvaramessil juba paar aastat tagasi. Esimestest katsetustest saadud tulemustest innustatuna on Oumani Küttevalvur paigaldatud firma kõigile kaugküttevõrguga ühendatud objektidele, ühtekokku ligi 30 hooneühistusse.

Kogemused kannustasid otsuseid tegema

”Esimesel aastal tahtsime alustada ettevaatlikult ja Oumani Küttevalvur paigaldati prooviks mõnele kinnistule,” meenutab koostöö algusperioodi Riihimäen Kotikulma tegevjuht Heikki Mattila. Juba esimese kütteperioodi ajal omandatud kogemused olid julgustavad ning veensid ka linnaisasid.
Arvutused näitasid, et Oumani Küttevalvurid tasusid neisse tehtud investeeringud ära juba kahe aastaga. Nii otsustatigi paigaldada süsteem kõigile teistele firma kaugküttevõrguga ühendatud hoonetesse. Nüüd on Oumani Küttevalvurit kasutavate Riihimäen Kotikulma hallata olevate kinnistute kogupind ligikaudu 30 000 ruutmeetrit. Objektide hulgas on eri suurusega korruselamuid ja ridaelamuühistuid. Vanimad hooned on pärit 1960. aastatest, uusimad aga kümne aasta vanused.

Kokkuhoid on paljude asjade summa

Seoses Riihimäki linna keskkonnaprogrammi ja energiasäästueesmärkidega oli Riihimäen Kotikulma kinnistutel juba varem rakendatud erinevaid abinõusid, sealhulgas kütte- ja konditsioneerimissüsteemides. Peaaegu kõigil objektidel oli ka valmis Oumani Küttevalvuriga kokkusobiv kütteautomaatika. ”Mõnedel objektidel tuli paigaldustöödel küll välja vahetada radiaatorite ventiile ja termostaate,” märkis Mattila.
Oumani Küttevalvuri paigaldamisega seoses kontrollitakse kütteliinide seadeid, tasakaalustatakse kinnistu küttevõrgustik vastavalt vajadusele ning uuendatakse seadmeid. Tekkiv kokkuhoid tervikuna ongi alati mitme eraldi asja summa. ”Meil oli ennetavaid põhiseadeid tehtud juba mõni aasta varem. Usun siiski, et Oumani Küttevalvuri paigaldamine on hea algus muude eraldi asjade arvessevõtmisele,” ütles Mattila.

Kokkuhoid elanike heaks

”Kui tulemusi arutatakse läbi elanike koosolekutel, siis mõistavad nad, et energia säästmine on üks viis piirata üüritõusu,” selgitas Mattila. Riihimäen Kotikulmas suunatakse Oumani Küttevalvuri kasutamisest saadav kokkuhoid Mattila sõnul kinnistute muudele remonditöödele. ”Meie objektid on juba niisuguses eas, et ka muid remonditöid on vaja teha. Kui säästud suunatakse remonditöödele, tuleb neist saadav kasu elanikele tagasi.”

*Allikas. Riihimäki linna keskkonnaraport 2012.

Oumani Küttevalvur kõigile kaugkütet kasutavatele kinnistutele was last modified: september 24th, 2014 by Ouman Oy

Avaldatud kategooriates: Kogemusi Energiasäästuteenuseds | Märksõnu: ,