LeaseGreen ja Ouman parandavad üürimajade energiatõhusust Helsingi Vuosaaris

Avaldatud: 27.2.2014 Kirjutanud: Ouman Oy

Energiatõhususe arendamisele spetsialiseerunud LeaseGreen ja Ouman viivad Helsingi Vuosaari linnaosas ellu projekti, mis muudab Helsingi linna omanduses olevate üürimajade energiakasutuse efektiivsemaks. Projekti raames paigaldatakse viie hooneühistu küttejaotussüsteemi Oumani Küttevalvurid, mis hinnanguliselt vähendavad majade kaugküttearveid investeeringute elukaare vältel ligikaudu 250 000 euro võrra.

Majad on ehitatud aastatel 1999 – 2001. Nende koguruumala on 80 000 m3 ning küttekulud ligikaudu 200 000 eurot aastas. Uued küttevalvurid paigaldatakse LeaseGreeni kuumaksel põhineva mudeli alusel, tänu millele hoonete küttekulud vähenevad juba lepinguperioodil.

Helsingi linn – energiatõhususe eelkäija

”Helsingi linn on energiatõhususe alal eelkäija,” ütles LeaseGreeni tegevjuht Tomi Mäkipelto.
”Meie koostöömudel hoogustab energiasäästuprojekte: meil on võimalik viia ellu ka selliseid projekte, milleks hooneühistute või linnade omadest eelarvesummadest ei piisa. Siin on suur võimalus kõigile Soome omavalitsustele. Võimalused energiakasutuse tõhustamiseks tasub läbi vaadata näiteks enne seda, kui hakata õpetajaid sundpuhkusele saatma.”
Soome tehnika edendab energiatõhusust

Vuosaari üürimajade uued Küttevalvurid tarnib Soome firma Ouman. Majade kütmist on siiani juhitud vaid välistemperatuuriandmete alusel. Küttevalvur tajub kinnistu muutuvaid küttekoormusi ning reguleerib kütmist vastavalt tegelikule vajadusele. See tehnika põhineb patenteeritud rõhuerinevuste kompensatsiooni meetodil ning kinnistu küttesüsteemi optimeerimisel.

”Traditsioonilise reguleerimise puhul ei võeta lisaks välistemperatuuriandmetele arvesse ka muid küttekoormusi, mistõttu tekib korterites suuri temperatuurierinevusi,” märkis Matti Nevala Oumanist. ”Kõige palavamate korterite omanikud peavad üleliigse soojuse akendest välja tuulutama. See ei ole aga üheski suhtes mõistlik.”

Hooneühistutes elab ligikaudu kaks miljonit soomlast, kelle elamiskulud on 2000. aastatel kasvanud inflatsioonist kiiremini energia ja kinnisvarahoolduse kallinemise tõttu. Hooneühistute mõistlik energiasäästupotentsiaal on olenevalt hoonete vanusest keskmiselt 10 – 25%, kuid 1960. ja 1970. aastatel ehitatud majades võib see olla isegi 30 – 50%.

Lisateavet:
LeaseGreen Suomi Oy, tegevjuht
Tomi Mäkipelto, tel 050 370 4092, tomi.makipelto@leasegreen.fi
www.leasegreen.fi

LeaseGreen ja Ouman parandavad üürimajade energiatõhusust Helsingi Vuosaaris was last modified: oktoober 16th, 2015 by Ouman Oy

Avaldatud kategooriates: Uudised | Märksõnu: , ,