Kütte tõhustamine on lihtne viis saavutada ühistus kokkuhoidu

Avaldatud: 19.12.2013 Kirjutanud: Ouman Oy

Kinnisvarahaldusega tegelev firma J-Isännöinti alustas energia säästmist Oumani säästukaardistusega. J-Isännöinti tegevjuht ja kinnisvarahaldaja Jani Oförsagd on veendunud, et Oumani Küttevalvur optimeerib kütteenergia tarbimise. J-Isännöinti klientfirmades on Oumani abiga saavutatud märkimisväärseid tulemusi.

Naantalis tegutsev J-Isännöinti on teinud Oumaniga koostööd 2012. aastast. Oumani Küttevalvur on paigaldatud juba ühtekokku firma seitsmesse klientühistusse, millest kuus on tavalised korruselamud ja üks kolme korteriga ridamaja. Neis ühistutes on pinda ühtekokku üle 15 000 ruutmeetri.

Energia säästmine on teadaolevalt kuum teema ka hooneühistutes. Kui Ouman küsis tookord, kas J-Isännöinti tahaks kuulda energia säästmisest veelgi rohkem, oli innukas vastus: ”Miks mitte! Loomulikult see huvitab,” meenutas koostöö algust J-Isännöinti tegevjuht, kinnisvarahaldaja Jani Oförsagd. Sealsamas otsustatigi korraldada kaks energiasäästuüritust, kuhu kutsuti kõigi J-Isännöinti klientühistute esindajad.

Säästukaardistus toob esile muutmisvajadused

Pärast energiasäästuüritust korraldas Ouman säästukaardistuse kõigis neis hooneühistutes, kus oldi huvitatud Oumani Küttevalvuri hankimisest. Säästukaardistuse käigus vaadati üle kogu hooneühistu kütte regulatsioonisüsteem ja sellega seotud seadmed. Seadmete seisukorda kontrolliti ning võimalikud põhilised parandustööd märgiti kaardistusel soovitatavateks meetmeteks.

”Meilgi olid ühel objektil radiaatorite ventiilid ja nende termostaadid juba nii vanad, et need tuli välja vahetada,” märkis Oförsagd. Kui olukord oli välja selgitatud enne Oumani Küttevalvuri hankimist ning kulud esitatud ühe osana tervikust, ei tulnud hooneühistutele üllatusi. Ka Oförsagd on niisuguse tegutsemisviisiga rahul: ”On mõistlik teha Oumani Küttevalvuriga kasu optimeerivad hanked ja remonditööd ühekorraga.”

Viimaseid kogemusi

Esimesed Oumani Küttevalvurid paigaldati J-Isännöinti klientühistutesse 2012. aasta novembris-detsembris. Aasta jooksul saadud kogemuste hulgas on nii edulugusid kui ka keerulisemaid juhtumeid. ”Mõnedes hooneühistutes on säästuprotsent väga lähedal Oumani esitatud keskmisele, teistes on aga jäädud keskmisest väärtusest madalamale,” võttis Oförsagd kokku.
Neis ühistutes, kus säästueesmärke ei saavutatud, on hakatud asja välja selgitama koos Oumaniga. Eesmärk on analüüsida tervikut ning leida ja lahendada probleemid, mille tõttu eesmärke ei ole saavutatud. ”Siiski ei kavatseta säästmisega kedagi külmetama sundida,” rõhutas Oförsagd.

Optimaalne lahendus hooneühistutele

Jani Oförsagd on veendunud Oumani Küttevalvuri toimivuses ja sellest saadavas kasus: ”Nende kogemuste põhjal, mis minul on, võin küll soovitada Küttevalvurit ka teistele!” Hooneühistute seisukohalt tasub muidugi pidada silmas kinnistu kütmist ja kütteolusid tervikuna, mida mõjutavad ka varem tehtud ning veel tegemist ootavad remonditööd ja rakendatavad lahendused.
”Ma ise soovitaksin Oumani Küttevalvurit esmajoones aastail 1070 – 1980 ehitatud hoonetesse. Arvan, et seal on suurim võimalus saavutada head kokkuhoidu,” märkis Oförsagd. Eesmärkide seadmise ja nende saavutamise seisukohalt ongi tähtis võtta aluseks kinnistute energiatõhususe lähtetase.

Kütte tõhustamine on lihtne viis saavutada ühistus kokkuhoidu was last modified: september 24th, 2014 by Ouman Oy

Avaldatud kategooriates: Kogemusi Energiasäästuteenuseds | Märksõnu: , ,