Rubriigiarhiiv: Uudised

Internetipõhine soojussõlme juhtimine hoonetes pole mugavus, vaid vajadus

Avaldatud: 19.12.2014 Kirjutanud: Ouman Oy

Eesti kortermajade elanikud kulutavad oma küttekuludele oluliselt rohkem raha kui keskmine Euroopa inimene, sest meie 20 000 korrusmajast väga suur osa on remontimata ega kasuta katelde, boilerite, soojuspumpade ja ventilatsioonisüsteemide juhtimiseks kaugjuhitavat automaatikat.

„Tänapäeval on loomulik, et igal lapsel on taskus nutitelefon, kuid omaniku rahakotti säästva kaugjuhitava soojussõlme automaatika peale ei mõelda,“ sõnab hoonete energiaprobleemide lahendaja OÜ Profener juht Aivar Paabo.

Mida enam lisatakse majale tehnosüsteeme soojus- ja ventilatsiooniagregaatide näol, seda enam kasvab energiat säästvate automaatsete juhtimissüsteemide osatähtsus. „Lisaks suurepärasele tehnoloogiale tuleb osata energiat ja selle vajadusi õigesti juhtida, sest näiteks ventilatsiooni kaudu lahkub väga palju sooja ja seda köetakse lihtsalt õhku,“ toob Paabo ühe näite.

Üks kraad õhutemperatuuri vähendamist toas hoiab soojusbilansilt kokku 5%. Selleks aga, et toatemperatuuri toas ühe kraadi võrra langetada, peab sooja pealejooksu torus vähendama keskmiselt neli kraadi. Lisaks tuleb meeles pidada, et muudatuse elluviimine ehk kraadide alanemine soovitud temperatuurile torustikus võtab aega umbes kaks ööpäeva. Kuidas saab seda spetsiaalse automaatikata välja arvutada? Tõenäoliselt ei saagi, sest soojussõlme eest vastutav füüsiline inimene ei suuda reaalselt iga päev olla valmis reguleerima tehnoloogiat nii katlamajas kui ka katusel asuvates soojusvahetites, ventilatsiooniseadmetes, boilerites ja muudes seadmetes. Seega pole internetipõhine automaatika tänapäeval enam mitte mugavus, vaid vajadus.

Loe kogu artiklit Äripäev kodulehel…

Internetipõhine soojussõlme juhtimine hoonetes pole mugavus, vaid vajadus was last modified: detsember 19th, 2014 by Ouman Oy

Avaldatud kategooriates: Uudised | Märksõnu: , , ,

Oumani Küttevalvur säästab korrusmajade küttekuludelt miljoneid

Avaldatud: 28.3.2014 Kirjutanud: Ouman Oy

Pressiteade 28.3.2014: Kempeles tegutseva firma Oumani Küttevalvuri teenusega on võimalik seada korrusmaja küttesüsteemi kulu oluliselt väiksemaks. Oumanil on Soomes kokku ligikaudu 1600 klienti, peamiselt hooneühistud. ”Meie klientideks olevate kinnistute küttekulud on tänu Küttevalvurile vähenenud kokku 5,4 miljoni euro võrra,” ütles Tommi Jokelainen Oumanist.

Küttekulud on hooneühistu suurim kulukoht ehk ligikaudu 25 protsenti kõigist kuludest. Oumani Küttevalvuri abil saavutatakse keskmiselt 17 protsenti küttekulude kokkuhoidu. Hooneühistule tähendab see tuhandeid eurosid. Näiteks 30 korteriga maja 25 000 euro suurustest küttekuludest on kokkuhoid 4 300 eurot. Investeering tasub end ära kiiresti, üldjuhul vähem kui kahe aastaga.

”Oulu piirkonnas on Küttevalvuri abil hoitud hooneühistute energiakuludelt kokku ligikaudu 1,1 miljonit eurot,” märkis Jokelainen Oulu ehitusjärelevalve ja Kinnisvaraliidu korraldatud üritusel ”Hooneühistute korrashoid nüüd ja tulevikus”. Mõnel objektil hoitakse energiat kokku rohkemgi. Näiteks hooneühistus Oulun Matador on mõõdetud 22-protsendiline kokkuhoid ning hooneühistus Tervaporvari isegi 27-protsendilisi sääste. Niisugustel objektidel tasub Küttevalvur end ära juba aastaga.

Kohvipaki suurune Küttevalvur paigaldatakse soojussõlmes vesiküttesüsteemi radiaatorivõrku ning ühendatakse kütteautomaatikaga. Küttevalvur võtab arvesse päikesest, inimestest, kodumasinatest ja muudest tasuta soojusallikatest lähtuvat soojust.

Küttevalvur mõõdab küttevõrgu rõhuerinevusi, avastades korterite radiaatorite termostaatide muutusi reaalajas ning annab andmed edasi kütteregulaatorile, mis jaotab küttesüsteemi just optimaalse koguse soojust. Õige temperatuuriga veega kindlustatakse optimaalne veevool küttevõrgus. Rõhuerinevuste kompenseerimisel põhinev soojusregulatsioonimeetod on patenteeritud (nr 120059).
Oumani tervikteenusesse kuuluvad kinnistu tasuta säästukaardistus, teadaanded kinnistu elanikele ja hooldajatele, Küttevalvuri paigaldamine ja küttesüsteemi seadistamine, kaugkütte põhitasu kontrollimine, saavutatud kokkuhoiu jälgimine ja sellest aruandmine. ”Pakume ka rahulolu- ja säästugarantiisid,” lubab Jokelainen.

Küttevalvur hoiab kokku 17 % sinu hooneühistu küttekuludest

Hooneühistu majade küttevõrgus tsirkuleerib tarbetult kuum vesi, sest süsteem ei oska arvestada iga korteri individuaalse soojavajadusega. Oumani Küttevalvur võtab arvesse päikesest, inimestest, kodumasinatest ja muudest tasuta soojusallikatest tulenevat soojust ning hoiab kokku keskmiselt 17% küttekulusid.

Oumani Küttevalvur säästab korrusmajade küttekuludelt miljoneid was last modified: september 24th, 2014 by Ouman Oy

Avaldatud kategooriates: Uudised | Märksõnu:

LeaseGreen ja Ouman parandavad üürimajade energiatõhusust Helsingi Vuosaaris

Avaldatud: 27.2.2014 Kirjutanud: Ouman Oy

Energiatõhususe arendamisele spetsialiseerunud LeaseGreen ja Ouman viivad Helsingi Vuosaari linnaosas ellu projekti, mis muudab Helsingi linna omanduses olevate üürimajade energiakasutuse efektiivsemaks. Projekti raames paigaldatakse viie hooneühistu küttejaotussüsteemi Oumani Küttevalvurid, mis hinnanguliselt vähendavad majade kaugküttearveid investeeringute elukaare vältel ligikaudu 250 000 euro võrra.

Majad on ehitatud aastatel 1999 – 2001. Nende koguruumala on 80 000 m3 ning küttekulud ligikaudu 200 000 eurot aastas. Uued küttevalvurid paigaldatakse LeaseGreeni kuumaksel põhineva mudeli alusel, tänu millele hoonete küttekulud vähenevad juba lepinguperioodil.

Helsingi linn – energiatõhususe eelkäija

”Helsingi linn on energiatõhususe alal eelkäija,” ütles LeaseGreeni tegevjuht Tomi Mäkipelto.
”Meie koostöömudel hoogustab energiasäästuprojekte: meil on võimalik viia ellu ka selliseid projekte, milleks hooneühistute või linnade omadest eelarvesummadest ei piisa. Siin on suur võimalus kõigile Soome omavalitsustele. Võimalused energiakasutuse tõhustamiseks tasub läbi vaadata näiteks enne seda, kui hakata õpetajaid sundpuhkusele saatma.”
Soome tehnika edendab energiatõhusust

Vuosaari üürimajade uued Küttevalvurid tarnib Soome firma Ouman. Majade kütmist on siiani juhitud vaid välistemperatuuriandmete alusel. Küttevalvur tajub kinnistu muutuvaid küttekoormusi ning reguleerib kütmist vastavalt tegelikule vajadusele. See tehnika põhineb patenteeritud rõhuerinevuste kompensatsiooni meetodil ning kinnistu küttesüsteemi optimeerimisel.

”Traditsioonilise reguleerimise puhul ei võeta lisaks välistemperatuuriandmetele arvesse ka muid küttekoormusi, mistõttu tekib korterites suuri temperatuurierinevusi,” märkis Matti Nevala Oumanist. ”Kõige palavamate korterite omanikud peavad üleliigse soojuse akendest välja tuulutama. See ei ole aga üheski suhtes mõistlik.”

Hooneühistutes elab ligikaudu kaks miljonit soomlast, kelle elamiskulud on 2000. aastatel kasvanud inflatsioonist kiiremini energia ja kinnisvarahoolduse kallinemise tõttu. Hooneühistute mõistlik energiasäästupotentsiaal on olenevalt hoonete vanusest keskmiselt 10 – 25%, kuid 1960. ja 1970. aastatel ehitatud majades võib see olla isegi 30 – 50%.

Lisateavet:
LeaseGreen Suomi Oy, tegevjuht
Tomi Mäkipelto, tel 050 370 4092, tomi.makipelto@leasegreen.fi
www.leasegreen.fi

LeaseGreen ja Ouman parandavad üürimajade energiatõhusust Helsingi Vuosaaris was last modified: oktoober 16th, 2015 by Ouman Oy

Avaldatud kategooriates: Uudised | Märksõnu: , ,