Rubriigiarhiiv: Kogemusi

Oumani Küttevalvur kõigile kaugkütet kasutavatele kinnistutele

Avaldatud: 19.12.2013 Kirjutanud: Ouman Oy

Riihimäen Kotikulma Oy on Riihimäki linna üürimaju haldav firma. Viimase aasta vältel on Oumani Küttevalvur paigaldatud kõigi firma kaugkütet kasutatavatele kinnistutele.

”Rõhuasetus keskkonnaprobleemidele on juba 1990. aastatest peale olnud Riihimäki linna strateegiline valik. Linn on kirjutanud Soome töö- ja ettevõtlusministeeriumiga alla energiatõhususlepingule aastaiks 2008 – 2016. Selle lepingu raames tõhustab linn oma energiatarbimist, vältides tarbetut energiakulu, parandades energia kasutamise efektiivsust ning energiakulutuse seiret oma tegevuses.”*

Kuna energiakasutuse efektiivsus on kogu linna probleem, tundub loomulikuna, et Ouman pälvis Riihimäki linna üürimajafirma tegevjuhi Heikki Mattila tähelepanu kinnisvaramessil juba paar aastat tagasi. Esimestest katsetustest saadud tulemustest innustatuna on Oumani Küttevalvur paigaldatud firma kõigile kaugküttevõrguga ühendatud objektidele, ühtekokku ligi 30 hooneühistusse.

Kogemused kannustasid otsuseid tegema

”Esimesel aastal tahtsime alustada ettevaatlikult ja Oumani Küttevalvur paigaldati prooviks mõnele kinnistule,” meenutab koostöö algusperioodi Riihimäen Kotikulma tegevjuht Heikki Mattila. Juba esimese kütteperioodi ajal omandatud kogemused olid julgustavad ning veensid ka linnaisasid.
Arvutused näitasid, et Oumani Küttevalvurid tasusid neisse tehtud investeeringud ära juba kahe aastaga. Nii otsustatigi paigaldada süsteem kõigile teistele firma kaugküttevõrguga ühendatud hoonetesse. Nüüd on Oumani Küttevalvurit kasutavate Riihimäen Kotikulma hallata olevate kinnistute kogupind ligikaudu 30 000 ruutmeetrit. Objektide hulgas on eri suurusega korruselamuid ja ridaelamuühistuid. Vanimad hooned on pärit 1960. aastatest, uusimad aga kümne aasta vanused.

Kokkuhoid on paljude asjade summa

Seoses Riihimäki linna keskkonnaprogrammi ja energiasäästueesmärkidega oli Riihimäen Kotikulma kinnistutel juba varem rakendatud erinevaid abinõusid, sealhulgas kütte- ja konditsioneerimissüsteemides. Peaaegu kõigil objektidel oli ka valmis Oumani Küttevalvuriga kokkusobiv kütteautomaatika. ”Mõnedel objektidel tuli paigaldustöödel küll välja vahetada radiaatorite ventiile ja termostaate,” märkis Mattila.
Oumani Küttevalvuri paigaldamisega seoses kontrollitakse kütteliinide seadeid, tasakaalustatakse kinnistu küttevõrgustik vastavalt vajadusele ning uuendatakse seadmeid. Tekkiv kokkuhoid tervikuna ongi alati mitme eraldi asja summa. ”Meil oli ennetavaid põhiseadeid tehtud juba mõni aasta varem. Usun siiski, et Oumani Küttevalvuri paigaldamine on hea algus muude eraldi asjade arvessevõtmisele,” ütles Mattila.

Kokkuhoid elanike heaks

”Kui tulemusi arutatakse läbi elanike koosolekutel, siis mõistavad nad, et energia säästmine on üks viis piirata üüritõusu,” selgitas Mattila. Riihimäen Kotikulmas suunatakse Oumani Küttevalvuri kasutamisest saadav kokkuhoid Mattila sõnul kinnistute muudele remonditöödele. ”Meie objektid on juba niisuguses eas, et ka muid remonditöid on vaja teha. Kui säästud suunatakse remonditöödele, tuleb neist saadav kasu elanikele tagasi.”

*Allikas. Riihimäki linna keskkonnaraport 2012.

Oumani Küttevalvur kõigile kaugkütet kasutavatele kinnistutele was last modified: september 24th, 2014 by Ouman Oy

Avaldatud kategooriates: Kogemusi Energiasäästuteenuseds | Märksõnu: ,

Kütte tõhustamine on lihtne viis saavutada ühistus kokkuhoidu

Avaldatud: 19.12.2013 Kirjutanud: Ouman Oy

Kinnisvarahaldusega tegelev firma J-Isännöinti alustas energia säästmist Oumani säästukaardistusega. J-Isännöinti tegevjuht ja kinnisvarahaldaja Jani Oförsagd on veendunud, et Oumani Küttevalvur optimeerib kütteenergia tarbimise. J-Isännöinti klientfirmades on Oumani abiga saavutatud märkimisväärseid tulemusi.

Naantalis tegutsev J-Isännöinti on teinud Oumaniga koostööd 2012. aastast. Oumani Küttevalvur on paigaldatud juba ühtekokku firma seitsmesse klientühistusse, millest kuus on tavalised korruselamud ja üks kolme korteriga ridamaja. Neis ühistutes on pinda ühtekokku üle 15 000 ruutmeetri.

Energia säästmine on teadaolevalt kuum teema ka hooneühistutes. Kui Ouman küsis tookord, kas J-Isännöinti tahaks kuulda energia säästmisest veelgi rohkem, oli innukas vastus: ”Miks mitte! Loomulikult see huvitab,” meenutas koostöö algust J-Isännöinti tegevjuht, kinnisvarahaldaja Jani Oförsagd. Sealsamas otsustatigi korraldada kaks energiasäästuüritust, kuhu kutsuti kõigi J-Isännöinti klientühistute esindajad.

Säästukaardistus toob esile muutmisvajadused

Pärast energiasäästuüritust korraldas Ouman säästukaardistuse kõigis neis hooneühistutes, kus oldi huvitatud Oumani Küttevalvuri hankimisest. Säästukaardistuse käigus vaadati üle kogu hooneühistu kütte regulatsioonisüsteem ja sellega seotud seadmed. Seadmete seisukorda kontrolliti ning võimalikud põhilised parandustööd märgiti kaardistusel soovitatavateks meetmeteks.

”Meilgi olid ühel objektil radiaatorite ventiilid ja nende termostaadid juba nii vanad, et need tuli välja vahetada,” märkis Oförsagd. Kui olukord oli välja selgitatud enne Oumani Küttevalvuri hankimist ning kulud esitatud ühe osana tervikust, ei tulnud hooneühistutele üllatusi. Ka Oförsagd on niisuguse tegutsemisviisiga rahul: ”On mõistlik teha Oumani Küttevalvuriga kasu optimeerivad hanked ja remonditööd ühekorraga.”

Viimaseid kogemusi

Esimesed Oumani Küttevalvurid paigaldati J-Isännöinti klientühistutesse 2012. aasta novembris-detsembris. Aasta jooksul saadud kogemuste hulgas on nii edulugusid kui ka keerulisemaid juhtumeid. ”Mõnedes hooneühistutes on säästuprotsent väga lähedal Oumani esitatud keskmisele, teistes on aga jäädud keskmisest väärtusest madalamale,” võttis Oförsagd kokku.
Neis ühistutes, kus säästueesmärke ei saavutatud, on hakatud asja välja selgitama koos Oumaniga. Eesmärk on analüüsida tervikut ning leida ja lahendada probleemid, mille tõttu eesmärke ei ole saavutatud. ”Siiski ei kavatseta säästmisega kedagi külmetama sundida,” rõhutas Oförsagd.

Optimaalne lahendus hooneühistutele

Jani Oförsagd on veendunud Oumani Küttevalvuri toimivuses ja sellest saadavas kasus: ”Nende kogemuste põhjal, mis minul on, võin küll soovitada Küttevalvurit ka teistele!” Hooneühistute seisukohalt tasub muidugi pidada silmas kinnistu kütmist ja kütteolusid tervikuna, mida mõjutavad ka varem tehtud ning veel tegemist ootavad remonditööd ja rakendatavad lahendused.
”Ma ise soovitaksin Oumani Küttevalvurit esmajoones aastail 1070 – 1980 ehitatud hoonetesse. Arvan, et seal on suurim võimalus saavutada head kokkuhoidu,” märkis Oförsagd. Eesmärkide seadmise ja nende saavutamise seisukohalt ongi tähtis võtta aluseks kinnistute energiatõhususe lähtetase.

Kütte tõhustamine on lihtne viis saavutada ühistus kokkuhoidu was last modified: september 24th, 2014 by Ouman Oy

Avaldatud kategooriates: Kogemusi Energiasäästuteenuseds | Märksõnu: , ,

Oumani Küttevalvuri abiga jääb omanikule rohkem kätte

Avaldatud: 19.12.2013 Kirjutanud: Ouman Oy

ICECAPITAL on investeerimispangandusele ja kinnisvarakapitalifondidele keskendunud kontsern. Selle omanduses olevates korrusmajades on Oumani Küttevalvur andnud silmnähtavat kasu.

”Just eile vaatasime olukorda paaril objektil ning tuli välja, et kasu on olnud märkimisväärne isegi lühikese aja jooksul,” rääkis ICECAPITAL-i kinnisvarajuht Juha Haapakoski rahulolevana. Esimesed Oumani Küttevalvurid paigaldati ICECAPITAL-i omanduses olevatesse hoonetesse üle aasta tagasi ning aasta jooksul on neid võetud kasutusele veelgi.

Otsus Küttevalvuri paigaldamise kohta esimesele objektile põhines ICECAPITAL-i soovil optimeerida kinnistute kasutamist. Otsuse langetamisele aitas märgatavalt kaasa investeeringu riskivabadus. ”Oumani mehed lubasid seadmed maha võtta ilma täiendavate kuludeta, kui kokkuhoidu ei peaks saavutatama. Paigaldus oli meile seega täiesti riskivaba,” meenutab Haapakoski. Nüüd on kogemuste põhjal selgunud, et seadmeid ei ole vaja maha võtta, ning investeering koos paigaldustöödega tasub end ära juba paari aastaga.

Kokkuhoid toob tulu

ICECAPITAL-i kinnisvarakapitalifondidel põhinev äritegevus on keskendunud hoonete ehituse tellimisele ja nende arendamisele. Firma kinnisvarakapitalifonde haldavate ettevõtete ülesanne on korraldada kinnistute ostmist ja müüki, kinnisvarahaldus-, majandushaldus- ja üüriteenuste hankimist, järelevalvet ning hoolitseda kinnisvara väärtuse säilimise ja kasvatamise eest. ICECAPITAL-i tugevate külgede hulgas on kinnisvarakapitali investeerimisel muu hulgas kinnistute toimivuse optimeerimine.

”Minu vastutusel on kinnistute ülalpidamine ja nende toimivuse tagamine,” selgitas Haapakoski oma osa koostöös Oumaniga. Kuna kõik ICECAPITAL-i objektid on üpris uued korrusmajad, mõjutavad energiasäästuga arvestamist ka planeeringumäärused ning üldine diskussioon roheliste väärtuste tähtsuse üle. Oumani Küttevalvuri kasutuselevõtu peapõhjus oli ICECAPITAL-i jaoks siiski võimalus vähendada kinnistute kasutuskulusid. ”Kui kulusid saab vähendada, siis üüritulu jääb omanikule kergemini kätte,” ütles Haapakoski kokkuvõtteks.

Ühtlasem soojus, suurem kasum

ICECAPITAL-i objektid on kõik üürikorteritega ühistud. Kinnisvarajuhid on andnud positiivset tagasisidet küttekulude vähenemise kohta, kuid eraldi elanikelt ei ole kommentaare omanikuni kandunud. ”Klientidele ei mõjugi Oumani Küttevalvur tingimata teisiti kui ühtlase soojusena,” märkis Haapakoski.

Kui Haapakoskilt küsiti, kas ta seda soovitab, tuli vastus otsekohe: ”Soovitaksin küll. Esimesena tulevad meelde suured üürimajade omanikud nagu Sato ja VVO.” Hetke mõtlemisaja järel on Haapakoski valmis laiendama oma soovitusi ka omavalitsuste üürimajaühistutele ning miks mitte igale kinnisvaraomanikule, kes tahab oma objektilt suuremat kasumit saada.

Oumani Küttevalvuri abiga jääb omanikule rohkem kätte was last modified: september 24th, 2014 by Ouman Oy

Avaldatud kategooriates: Kogemusi Energiasäästuteenuseds | Märksõnu: